Kleingartenanlage Freies Land e. V.
Kleingartenanlage Freies Land e. V.

Satzung

Finanz- und Beitragsordnung
Finanz_und_Beitragsordnung.pdf
PDF-Dokument [124.6 KB]
Finanz- und Beitragsordnung - Gebühren
Finanz_und_Beitragsordnung_Anlage_1.pdf
PDF-Dokument [122.5 KB]
Satzung_15.10.2022
Satzung_Aenderung_15.10.22_DV.pdf
PDF-Dokument [178.1 KB]
Satzung_25.05.2019
Satzung_DelVers_25.5.2019_beschlossen_un[...]
PDF-Dokument [145.7 KB]